body{ scroll-behavior: smooth; }

Nature Stations första reportage (NWT)

Nature Stations första reportage (NWT)

Äntligen kan vi berätta mer om Nature Station! I vårt första reportage berättar vi i NWT om hur vi med hjälp av framtidens hälsorum kan integrera friskvård och naturvistelser i arbetet. Har du inte hunnit läsa än? Gör det nu!