body{ scroll-behavior: smooth; }

Amandas hälsoladdning – Tre viktiga lärdomar från hälsopsykologin

Tre viktiga lärdomar från hälsopsykologin

Skulle vilja dela med mig av tre viktiga lärdomar från en kurs i Hälsopsykologi under terminens folkhälsostudier. Hoppas det kan lägga till en liten pusselbit i din förståelse för detta komplexa område eller påminna dig som redan visste följande.

Lärdom 1

Indelningen av biologisk, psykologisk och social hälsa och hur dessa samverkar. En viktig poäng här är att man bör skilja på dessa vid en persons, grupps eller organisations hälsoutvärdering för att skapa bästa möjliga hälsoeffekt. Till exempel kan det finnas goda hälsoresurser för två av ovanstående men sämre för den tredje och då är det där insatsens fokus bör vara för att undvika att de två förstnämnda försämras av den tredje. 

Lärdom 2

Förmågan att hantera stress är en av de viktigaste faktorerna för människans välbefinnande. Konstruktiva copingstrategier är A-O för att stärka motståndskraften och klara av framtida påfrestningar på ett bra och effektivt sätt. 

Lärdom 3

“Det är inte hur man har det, utan hur man tar det.” Ett klassiskt citat som kan intygas av flera hälsopsykologiska teorier. Det intressanta här är hur man kan utveckla denna egenskapen till en hälsofördel med rätt verktyg och skapa en slags “mental vaccination” mot stress där stressfyllda situationer ses som utvecklingsmöjligheter eller lärdomar. 

Ta hand om dig! Glöm inte att hälsan är det viktigaste du har för att allt annat ska fungera 💚